Magnesium

Magnesium staat algemeen bekend als een uitermate belangrijk mineraal. Dit mineraal is in het menselijk lichaam dan ook betrokken bij zomaar even meer dan 300 verschillende processen. In eerste instantie is van magnesium bekend dat ze de werking van de spieren kan bevorderen. Dat is echter niet alles. Daarnaast kan ze namelijk ook helpen tegen vermoeidheid en speelt ze een niet onbelangrijke rol bij het in stand houden van sterke botten en een sterk gebit. Bovendien zou magnesium ook een gunstige uitwerking hebben op ons geheugen en oefent ze een positieve invloed uit op de werking van het zenuwstelsel. Het spreekt dan ook voor zich dat een voldoende hoeveelheid magnesium van cruciaal belang is voor een optimale werking van ons lichaam.

Zeer populair onder sporters

Er kan in de praktijk ook worden vastgesteld dat magnesium uitermate populair is onder sporters. Zij gebruiken dit mineraal in het bijzonder omwille van het feit dat ze er om bekend staat bij te dragen aan het behouden van sterke en soepele spieren. Omwille van deze reden is het zowel voor sporters als voor mensen met een (zeer) actieve levensstijl interessant om extra magnesium in te nemen of bijvoorbeeld een combinatie van calcium en magnesium. Belangrijk om te weten is dat ons lichaam zelf geen magnesium aanmaakt. Dit betekent dat we magnesium volledig uit de voeding moeten halen die we eten of we ze in moeten nemen met behulp van bijvoorbeeld magnesiumtabletten of een ander magnesium supplement.

Slechts gedeeltelijke opname van magnesium

Magnesium vinden we terug in tal van verschillende soorten voeding. Het gaat hierbij onder meer om volkorenbrood en om groenten, noten, melkproducten en uiteraard ook in vlees. Het is evenwel zo dat ons lichaam slechts een beperkt gedeelte van de magnesium die in voeding zit opneemt. Dit is meteen de belangrijkste reden waarom heel wat mensen gebaat kunnen zijn bij het innemen van een magnesiumtablet. Door het Voedingscentrum wordt een dagelijkse hoeveelheid van 300 milligram magnesium aangeraden aan vrouwen. Aan mannen wordt een dagelijkse hoeveelheid aangeraden van 350 milligram.

Hoe kan je een eventueel magnesiumtekort controleren?

Heel wat mensen hebben te maken met een magnesiumtekort. Naar verwachting zou het hierbij gaan om zomaar even 20 procent van alle mensen. Dat is een behoorlijk indrukwekkend cijfer. De eenvoudigste manier om te controleren of jij tot deze groep behoort is het aanvragen van een bloedtest bij de huisarts. Dit gezegd hebbende is het zo dat de uitslag van dit onderzoek een foutief beeld kan scheppen van de werkelijkheid. Het is namelijk zo dat amper 1 procent van het magnesium terug kan worden gevonden in het bloed. Dit zorgt er voor dat het klinisch onderzoek naar de hoeveelheid magnesium in het bloed onvoldoende kan zijn om zeker te weten of er bij jou al dan niet sprake is van een magnesiumtekort.

Welke symptomen wijzen op magnesiumtekort?

Of magnesiumsupplementen nemen voor jou al dan niet interessant kan zijn is uiteraard afhankelijk van het feit of je te kampen hebt met een tekort aan magnesium of niet. Verschillende symptomen kunnen wijzen in de richting van een mogelijk tekort. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  • Angst;
  • Hyperactiviteit;
  • Slaapproblemen;
  • Moeite om lang door te slapen;
  • Pijnlijke spierkrampen;
  • Samentrekkingen die optreden aan het oog;

Komen de bovenstaande symptomen jou bekend voor? Dan kan het gebruik van magnesiumsupplementen voor jou mogelijks de oplossing betekenen. Let wel, bij twijfel over de aard van de symptomen spreekt het voor zich dat je altijd de huisarts moet contacteren!

Delen: